Gdyńska Sieć Doradców Zawodowych

skupia wokół siebie osoby, które pragną rozwijać się w obszarze poradnictwa zawodowego.
Spotkania GSDZ organizowane są cyklicznie i mają charakter warsztatowy.
Tematyka spotkań dotyczy aktualnych trendów w branży doradczej, wymiany „dobrych praktyk”, rozwiązywania problemów oraz jest odpowiedzią na potrzeby rozwojowe uczestników.

Spotkania sieci

Drodzy Doradcy Zawodowi,
Serdecznie zapraszamy na spotkanie GSDZ, które odbędzie się dnia 25 kwietnia 2017 r. (wtorek) w godz. 9:00-14.00.
Będziemy gościć w CKZiU nr 2, ul. Pułkownika Stanisława Dąbka 207, Gdynia
 

Na zgłoszenia czekamy do 20 kwietnia 2017 r. (czwartek). Przypominamy, że zgłoszenie należy wysłać na maila:    spotkaniagsdz@gmail.com
 

Prosimy również o informację, jeśli ktoś potrzebuje oficjalnego zaproszenia adresowanego do dyrektora instytucji. Należy wówczas przesłać do nas imię i nazwisko dyrektora, adres mailowy, na jaki ma zostać wysłane zaproszenie oraz pełną nazwę instytucji wraz z adresem pocztowym.
 

Harmonogram spotkania:

9:00 – 9:10

Powitanie gości przez Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2

9:10 – 10:00

Prezentacja oferty centrum oraz zwiedzanie pracowni – wicedyrektor ds. zawodowych Dorota Kyzioł

10:00 - 10:30

„Działalność Ochotniczych Hufców Pracy”, Sylwia Bara, Młodzieżowe Centrum Kariery

10:30 - 10:50

Przerwa śniadaniowa

10:50 - 11:05

„Co w trawie piszczy?”, czyli co za nami, co przed nami?
Relacja z wydarzeń oraz informacja o planowanych wydarzeniach

11:05 – 11:50

Prezentacja projektu „Gdynia Wspiera”, Anna Pułjan-Laudańska

11:50 – 12:10

„Oko w oko z pracodawcą”- omówienie projektu, Agnieszka Mestek-Giedrys, pedagog IX LO w Gdyni

12:10 - 12:30

Przerwa kawowa

12:30 – 13:30

Warsztaty dla uczestników (gra doradcza), Urszula Sierżant Pracownia Usług Edukacyjnych ROZWÓJ

13:30 – 14:00

Podsumowanie spotkania oraz ankieta ewaluacyjna

Relacje ze spotkań

Relacja ze spotkania doradców GSDZ w dniu 17.03.2017 r.

Relacja ze spotkania doradców GSDZ w dniu 20.02.2017 r.

Relacja ze spotkania doradców GSDZ w dniu 12.12.2016 r.

Relacja ze spotkania doradców GSDZ w dniu 18.10.2016 r.

Raport po spotkaniach sieci GSDZ 12.2015 r. - 03.2016 r.

Wnioski ze spotkań doradców GSDZ 2014 r. - 2015 r.

Co to jest sieć?

To forma pracy, która pozwala dzielić się wiedzą, wymieniać doświadczeniami, wspólnie opracowywać rozwiązania stosowane w szkolnej praktyce, nawiązywać kontakty i współpracować.
Sieć to przestrzeń, w której uczestnicy mogą skorzystać ze wsparcia merytorycznego i metodycznego ekspertów oraz otrzymać dostosowaną do swoich potrzeb wiedzę.

Sieć to typ struktury organizacyjnej charakteryzujący się następującymi cechami:

  • - brakiem hierarchii,
  • - brakiem członu kierowniczego,
  • - brakiem podporządkowania,
  • - dominacją więzi informacyjnych i więzi współpracy,
  • - tymczasowością ustaleń odnośnie obowiązków,
  • - specjalizacją wynikającą z zainteresowań i fachowości,
  • - minimalnym stopniem sformalizowania procedur działania.

(dr Danuta Elsner)

Nowy system doskonalenia nauczycieli. Sieci współpracy i samokształcenia - materiał ORE

Elementarz doradcy

Materiały po konferencji pt. "Doradztwo edukacyjno-zawodowe - wyzwania i możliwości" z dn. 16.11.2016 r.

Program konferencji

Prelegenci

Gdyńska Sieć Doradców Zawodowych – recepta na tworzenie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego - Dorota Derheld, Agnieszka Dobbek-Szuta

Jak zaplanować Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego jako spójne, różnorodne działania szkoły? - dr Danuta Oleksiak, konsultant WM-ODN w Elblągu, Wojewódzki koordynator doradztwa zawodowego

Moja kariera zawodowa - list do ucznia i rodzica - Urszula Sierżant

Przykłady dobrych praktyk - Gimnazjum nr 13 Gdynia - Katarzyna Abramowicz

Alchemia czy wróżbiarstwo czyli rola doradcy zawodowego w życiu licealisty - Joanna Galińska

Doradca zawodowy w szkole ponadgimnazjalnej - Ewa Skrabaszewska

Materiał dr Danuty Elsner - "Sieć - mam takie marzenie"

Podziękowania

Piszą o nas ...

„Gdyńska Sieć Doradców Zawodowych jako przykład dobrych praktyk działalności doradców zawodowych” – referat D. Derheld na APS w Warszawie 16.06.2016 r. (czeka na weryfikację, czy znajdzie się w publikacji)

Artykuł w kwartalniku "Doradca Zawodowy" nr 2/3.2016 o Gdyńskiej Sieci Doradców Zawodowych

Kontakt

E-mail: spotkaniagsdz@gmail.com