Gdyńska Sieć Doradców Zawodowych

skupia wokół siebie osoby, które pragną rozwijać się w obszarze poradnictwa zawodowego.
Spotkania GSDZ organizowane są cyklicznie i mają charakter warsztatowy.
Tematyka spotkań dotyczy aktualnych trendów w branży doradczej, wymiany „dobrych praktyk”, rozwiązywania problemów oraz jest odpowiedzią na potrzeby rozwojowe uczestników.

Spotkania sieci

Drodzy Doradcy Zawodowi,
Serdecznie zapraszamy na spotkanie GSDZ, które odbędzie się dnia 17 marca 2017r. (piątek) w godz. 9-14.
Spotykamy się w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni, ul. Kielecka 7, sala nr 224
 

Bardzo prosimy o punktualne przybycie!
Na zgłoszenia czekamy do 15 marca (środa). Przypominamy, że zgłoszenie należy wysłać na maila:    spotkaniagsdz@gmail.com
 

Prosimy również o informację, jeśli ktoś potrzebuje oficjalnego zaproszenia adresowanego do dyrektora instytucji. Należy wówczas przesłać do nas imię i nazwisko dyrektora, adres mailowy, na jaki ma zostać wysłane zaproszenie oraz pełną nazwę instytucji wraz z adresem pocztowym.
 

Harmonogram spotkania:

9:00 – 9:10

Przywitanie, kilka słów wstępu.
Dorota Derheld, doradca zawodowy, PPP nr 2, Agnieszka Dobbek-Szuta, doradca zawodowy, PPP nr 1

9:10 – 10:40

Prezentacja oferty WSAiB oraz działalności Akademickiego Biura Karier
Pani Karolina Piotrowska, doradca zawodowy ABK

10:40 - 11:00

Przerwa kawowa

11:00 - 11:20

„Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – ucz się, doświadczaj, pracuj” – informacje o projekcie
dr Aneta Grygiel-Dorszewska, koordynator projektów, Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gdyni

11:20 – 12:00

„Co w trawie piszczy?”, czyli co za nami, co przed nami?
Relacja z wydarzeń oraz informacja o planowanych wydarzeniach

12:00 – 12:30

Działalność Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Pani Anna Gawerska, Kierownik Zespołu Szkolnictwa Zawodowego PSSE

12:30 – 13:00

„Kwalifikacje zawodowe – co każdy doradca zawodowy wiedzieć powinien”
Pani Ewa Skrabaszewska, kierownik szkolenia praktycznego, Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni

13:30 – 14:00

Podsumowanie spotkania i ankieta

Relacje ze spotkań

Relacja ze spotkania doradców GSDZ w dniu 20.02.2017 r.

Relacja ze spotkania doradców GSDZ w dniu 12.12.2016 r.

Relacja ze spotkania doradców GSDZ w dniu 18.10.2016 r.

Raport po spotkaniach sieci GSDZ 12.2015 r. - 03.2016 r.

Wnioski ze spotkań doradców GSDZ 2014 r. - 2015 r.

Co to jest sieć?

To forma pracy, która pozwala dzielić się wiedzą, wymieniać doświadczeniami, wspólnie opracowywać rozwiązania stosowane w szkolnej praktyce, nawiązywać kontakty i współpracować.
Sieć to przestrzeń, w której uczestnicy mogą skorzystać ze wsparcia merytorycznego i metodycznego ekspertów oraz otrzymać dostosowaną do swoich potrzeb wiedzę.

Sieć to typ struktury organizacyjnej charakteryzujący się następującymi cechami:

  • - brakiem hierarchii,
  • - brakiem członu kierowniczego,
  • - brakiem podporządkowania,
  • - dominacją więzi informacyjnych i więzi współpracy,
  • - tymczasowością ustaleń odnośnie obowiązków,
  • - specjalizacją wynikającą z zainteresowań i fachowości,
  • - minimalnym stopniem sformalizowania procedur działania.

(dr Danuta Elsner)

Nowy system doskonalenia nauczycieli. Sieci współpracy i samokształcenia - materiał ORE

Elementarz doradcy

Materiały po konferencji pt. "Doradztwo edukacyjno-zawodowe - wyzwania i możliwości" z dn. 16.11.2016 r.

Program konferencji

Prelegenci

Gdyńska Sieć Doradców Zawodowych – recepta na tworzenie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego - Dorota Derheld, Agnieszka Dobbek-Szuta

Jak zaplanować Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego jako spójne, różnorodne działania szkoły? - dr Danuta Oleksiak, konsultant WM-ODN w Elblągu, Wojewódzki koordynator doradztwa zawodowego

Moja kariera zawodowa - list do ucznia i rodzica - Urszula Sierżant

Przykłady dobrych praktyk - Gimnazjum nr 13 Gdynia - Katarzyna Abramowicz

Alchemia czy wróżbiarstwo czyli rola doradcy zawodowego w życiu licealisty - Joanna Galińska

Doradca zawodowy w szkole ponadgimnazjalnej - Ewa Skrabaszewska

Materiał dr Danuty Elsner - "Sieć - mam takie marzenie"

Podziękowania

Piszą o nas ...

„Gdyńska Sieć Doradców Zawodowych jako przykład dobrych praktyk działalności doradców zawodowych” – referat D. Derheld na APS w Warszawie 16.06.2016 r. (czeka na weryfikację, czy znajdzie się w publikacji)

Artykuł w kwartalniku "Doradca Zawodowy" nr 2/3.2016 o Gdyńskiej Sieci Doradców Zawodowych

Kontakt

E-mail: spotkaniagsdz@gmail.com