Spotkania sieci

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie grupy rozwojowej Gdyńskiej Sieci Doradców Zawodowych.
Spotkanie odbędzie się dnia 20 lutego 2017 r. (poniedziałek) w godzinach 9.00-14.00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni, ul. Morska 79.
 

W programie m.in. prezentacja CKZiU nr 1, informacje z Powiatowego Urzędu Pracy, przedstawienie działalności Centrum Współpracy Młodzieży oraz informacje o kwalifikacjach zawodowych.
Nie zabraknie oczywiście też bloku "Co w trawie piszczy" oraz kilku interesujących ćwiczeń coachingowych.
Zainteresowane osoby zachęcamy do kontaktu :) Na zgłoszenia czekamy pod adresem:   spotkaniagsdz@gmail.com
 

Harmonogram spotkania:

9:00 – 9:05

Powitanie, wybranie sekretarza.

9:05 – 9:20

Co w trawie piszczy? Co za nami?

9:20 – 10:00

Prezentacja szkoły goszczącej – Pan Rafał Miłosz, wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego

10:00 - 11:00

Kwalifikacje w zawodach – Pani mgr inż. Irena Stawicka, edukator

11:00 – 11:15

Przerwa kawowa

11:15 – 12:00

Wolontariat międzynarodowy – Centrum Współpracy Młodzieży

12:00 – 12:35

Co nowego w Powiatowym Urzędzie Pracy? – Pani Alicja Kołatka, doradca zawodowy PUP Gdynia

12:35 – 12:45

Przerwa kawowa

12:45 – 13:50

Narzędzia pracy coacha – radzenie sobie z negatywnymi przekonaniami, zajęcia warsztatowe - Pani Izabela Derewicz-Czupryniak , PPP Nr 2 w Gdyni

13:55 – 14:00

Co w trawie piszczy? Co przed nami?
Podsumowanie spotkania, ankieta

Gdyńska Sieć Doradców Zawodowych skupia wokół siebie osoby, które pragną rozwijać się w obszarze poradnictwa zawodowego.
Spotkania GSDZ organizowane są cyklicznie i mają charakter warsztatowy.
Tematyka spotkań dotyczy aktualnych trendów w branży doradczej, wymiany „dobrych praktyk”, rozwiązywania problemów oraz jest odpowiedzią na potrzeby rozwojowe uczestników.
 

Co to jest sieć?
To forma pracy, która pozwala dzielić się wiedzą, wymieniać doświadczeniami, wspólnie opracowywać rozwiązania stosowane w szkolnej praktyce, nawiązywać kontakty i współpracować.
Sieć to przestrzeń, w której uczestnicy mogą skorzystać ze wsparcia merytorycznego i metodycznego ekspertów oraz otrzymać dostosowaną do swoich potrzeb wiedzę.

Sieć to typ struktury organizacyjnej charakteryzujący się następującymi cechami:

  • - brakiem hierarchii,
  • - brakiem członu kierowniczego,
  • - brakiem podporządkowania,
  • - dominacją więzi informacyjnych i więzi współpracy,
  • - tymczasowością ustaleń odnośnie obowiązków,
  • - specjalizacją wynikającą z zainteresowań i fachowości,
  • - minimalnym stopniem sformalizowania procedur działania.

(dr Danuta Elsner)

Relacje ze spotkań

Relacja ze spotkania doradców GSDZ w dniu 12.12.2016 r.

Relacja ze spotkania doradców GSDZ w dniu 18.10.2016 r.

Raport po spotkaniach sieci GSDZ 12.2015 r. - 03.2016 r.

Wnioski ze spotkań doradców GSDZ 2014 r. - 2015 r.

Materiały po konferencji 16.11.2016 r.

Program konferencji

Prelegenci

Gdyńska Sieć Doradców Zawodowych – recepta na tworzenie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego - Dorota Derheld, Agnieszka Dobbek-Szuta

Jak zaplanować Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego jako spójne, różnorodne działania szkoły? - dr Danuta Oleksiak, konsultant WM-ODN w Elblągu, Wojewódzki koordynator doradztwa zawodowego

Moja kariera zawodowa - list do ucznia i rodzica - Urszula Sierżant

Przykłady dobrych praktyk - Gimnazjum nr 13 Gdynia - Katarzyna Abramowicz

Alchemia czy wróżbiarstwo czyli rola doradcy zawodowego w życiu licealisty - Joanna Galińska

Doradca zawodowy w szkole ponadgimnazjalnej - Ewa Skrabaszewska

Materiał dr Danuty Elsner - "Sieć - mam takie marzenie"

Nowy system doskonalenia nauczycieli. Sieci współpracy i samokształcenia - materiał ORE

Elementarz doradcy

Podziękowania

Piszą o nas ...

„Gdyńska Sieć Doradców Zawodowych jako przykład dobrych praktyk działalności doradców zawodowych” – referat D. Derheld na APS w Warszawie 16.06.2016 r. (czeka na weryfikację, czy znajdzie się w publikacji)

Artykuł w kwartalniku "Doradca Zawodowy" nr 2/3.2016 o Gdyńskiej Sieci Doradców Zawodowych

Kontakt

E-mail: spotkaniagsdz@gmail.com