Gdyńska Sieć Doradców Zawodowych

skupia wokół siebie osoby, które pragną rozwijać się w obszarze poradnictwa zawodowego.
Spotkania GSDZ organizowane są cyklicznie i mają charakter warsztatowy.
Tematyka spotkań dotyczy aktualnych trendów w branży doradczej, wymiany „dobrych praktyk”, rozwiązywania problemów oraz jest odpowiedzią na potrzeby rozwojowe uczestników.

Spotkania sieci

Drodzy Doradcy Zawodowi,
Za nami ostatnie spotkanie w tym roku szkolnym, które odbyło się 14 czerwca 2017 r. w PPP Nr 1 w Gdyni.
Dziękujemy naszym wspaniałym Koordynatorkom: Agnieszce Dobbek-Szuta, Dorocie Derheld i Violi Lip za poświęcenie, wytrwałość i wyrozumiałość.
Dziękujemy wszystkim Prelegentom i Ekspertom za prowadzenie zajęć na naszych spotkaniach.
Dziękujemy Dyrektorom i Pracownikom Szkół i Placówek, którzy zechcieli nas gościć w swoich progach.
Do zobaczenia we wrześniu :)
 

Relacje ze spotkań

Relacja ze spotkania doradców GSDZ w dniu 14.06.2017 r.

Relacja ze spotkania doradców GSDZ w dniu 16.05.2017 r.

Relacja ze spotkania doradców GSDZ w dniu 25.04.2017 r.

Relacja ze spotkania doradców GSDZ w dniu 17.03.2017 r.

Relacja ze spotkania doradców GSDZ w dniu 20.02.2017 r.

Relacja ze spotkania doradców GSDZ w dniu 12.12.2016 r.

Relacja ze spotkania doradców GSDZ w dniu 18.10.2016 r.

Raport po spotkaniach sieci GSDZ 12.2015 r. - 03.2016 r.

Wnioski ze spotkań doradców GSDZ 2014 r. - 2015 r.

Co to jest sieć?

To forma pracy, która pozwala dzielić się wiedzą, wymieniać doświadczeniami, wspólnie opracowywać rozwiązania stosowane w szkolnej praktyce, nawiązywać kontakty i współpracować.
Sieć to przestrzeń, w której uczestnicy mogą skorzystać ze wsparcia merytorycznego i metodycznego ekspertów oraz otrzymać dostosowaną do swoich potrzeb wiedzę.

Sieć to typ struktury organizacyjnej charakteryzujący się następującymi cechami:

  • - brakiem hierarchii,
  • - brakiem członu kierowniczego,
  • - brakiem podporządkowania,
  • - dominacją więzi informacyjnych i więzi współpracy,
  • - tymczasowością ustaleń odnośnie obowiązków,
  • - specjalizacją wynikającą z zainteresowań i fachowości,
  • - minimalnym stopniem sformalizowania procedur działania.

(dr Danuta Elsner)

Nowy system doskonalenia nauczycieli. Sieci współpracy i samokształcenia - materiał ORE

Elementarz doradcy

Materiały po konferencji pt. "Doradztwo edukacyjno-zawodowe - wyzwania i możliwości" z dn. 16.11.2016 r.

Program konferencji

Prelegenci

Gdyńska Sieć Doradców Zawodowych – recepta na tworzenie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego - Dorota Derheld, Agnieszka Dobbek-Szuta

Jak zaplanować Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego jako spójne, różnorodne działania szkoły? - dr Danuta Oleksiak, konsultant WM-ODN w Elblągu, Wojewódzki koordynator doradztwa zawodowego

Moja kariera zawodowa - list do ucznia i rodzica - Urszula Sierżant

Przykłady dobrych praktyk - Gimnazjum nr 13 Gdynia - Katarzyna Abramowicz

Alchemia czy wróżbiarstwo czyli rola doradcy zawodowego w życiu licealisty - Joanna Galińska

Doradca zawodowy w szkole ponadgimnazjalnej - Ewa Skrabaszewska

Materiał dr Danuty Elsner - "Sieć - mam takie marzenie"

Podziękowania

Piszą o nas ...

„Gdyńska Sieć Doradców Zawodowych jako przykład dobrych praktyk działalności doradców zawodowych” – referat D. Derheld na APS w Warszawie 16.06.2016 r. (czeka na weryfikację, czy znajdzie się w publikacji)

Artykuł w kwartalniku "Doradca Zawodowy" nr 2/3.2016 o Gdyńskiej Sieci Doradców Zawodowych

Kontakt

E-mail: spotkaniagsdz@gmail.com
 

Koordynatorki sieci:

- Agnieszka Dobbek-Szuta - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1
- Dorota Derheld - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2
- Violetta Lip - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3