Konferencja 25.02.2020 r.

25.02.2020 r. odbędzie się w PPNT w Gdyni  III Konferencja Gdyńskiej Sieci Doradców Zawodowych.

Transmisja wydarzenia będzie dostępna na żywo pod linkiem: Transmisja III konferencji GSDZ

Jest to konferencja międzynarodowa pt. „Doradztwo edukacyjno-zawodowe w wymiarze lokalnym, regionalnym, europejskim – przykłady dobrych praktyk„Cele konferencji:

  • Międzynarodowa wymiana doświadczeń i dobrych praktyk związanych z doradztwem edukacyjno-zawodowym viagra uten resept.
  • Wzajemne inspirowanie dobrymi praktykami związanymi z realizacją doradztwa edukacyjno-zawodowego.
  • Rozpowszechnianie informacji w w/w zakresie.