O nas

Gdyńska Sieć Doradców Zawodowych

skupia wokół siebie osoby, które pragną rozwijać się w obszarze poradnictwa zawodowego.
Spotkania GSDZ organizowane są cyklicznie i mają charakter warsztatowy.
Tematyka spotkań dotyczy aktualnych trendów w branży doradczej, wymiany „dobrych praktyk”, rozwiązywania problemów oraz jest odpowiedzią na potrzeby rozwojowe uczestników.

Co to jest sieć?

To forma pracy, która pozwala dzielić się wiedzą, wymieniać doświadczeniami, wspólnie opracowywać rozwiązania stosowane w szkolnej praktyce, nawiązywać kontakty i współpracować.
Sieć to przestrzeń, w której uczestnicy mogą skorzystać ze wsparcia merytorycznego i metodycznego ekspertów oraz otrzymać dostosowaną do swoich potrzeb wiedzę.

Sieć to typ struktury organizacyjnej charakteryzujący się następującymi cechami:

  •  brakiem hierarchii,
  •  brakiem członu kierowniczego,
  •  brakiem podporządkowania, indegenerique.com/
  •  dominacją więzi informacyjnych i więzi współpracy,
  •  tymczasowością ustaleń odnośnie obowiązków,
  •  specjalizacją wynikającą z zainteresowań i fachowości,
  •  minimalnym stopniem sformalizowania procedur działania.

Piszą o nas …

„Gdyńska Sieć Doradców Zawodowych jako przykład dobrych praktyk działalności doradców zawodowych” – referat D. Derheld na APS w Warszawie 16.06.2016 r

Artykuł w kwartalniku „Doradca Zawodowy” nr 2/3.2016 o Gdyńskiej Sieci Doradców Zawodowych