Materiały po konferencji pt. „Doradztwo edukacyjno-zawodowe – wyzwania i możliwości” z dn. 16.11.2016 r.